Stačí nakoupit alespoň za 1000 Kč a v košíku uvést kód: Jaro2024.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

Symbol 1           Symbol 2

                         

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

 

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Alkalické

Alkalické, Alkaline,

AAA, AA,

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

AlMn

C, D, 6V, 9V

kouřové alarmy, dálkové ovladače

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

rtuťové, stříbrné,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

zinkovzduchové

 

 

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,

AAA, AA,

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,

Power Cell

C, D, 6V,

kouřové alarmy, dálkové ovladače,

 

9V

přenosná rádia, otevírání vrat

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,

Velikost se

Laptopy, mobilní telefony, digitální

Li-Ion

různí

kamery, mp3 přehrávače

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

různí

telefony, vysílačky

Nikl-metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové

různí

telefony, vysílačky

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,

12V

vodní skútry

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se

Hodinky, naslouchadla, hračky,

různí

blahopřání, dálkové ovladače

 

 

Take-back of electrical equipment and bateries at the end of life 

We are pride of our environmental-friendly behaviour and we present to you the possibilities how you can hand over your electrical equipment/batteries at the end of life easily and free of charge.

Consumers play a substantial role in the electrical equipment and batteries treatment system. It is the consumers who decide what to do with the appliance/battery at the end of life. Obsolete and unnecessary electrical equipment and batteries do not belong to the mixed communal waste but they shall be handed over at the collection sites, so-called take-back points from which they can be further dispatched for re-use or recycling.

The consumer shall be informed by means of the below-stated symbols that the respective electrical equipment/battery do not belong to the mixed communal waste. All the new electrical equipment and batteries are marked with the symbol that can be placed directly on the equipment, its packaging, in the user’s manual or in the warranty certificate.

 

Symbol 1

Symbol 2

 

How to get rid of an obsolete appliance or batteries?

  • using the publicly available collection network of the REMA companies designed for take-back, please refer to https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • using the publicly available collection network designed for take-back, please refer to https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • you can place an order and get a small collection container for batteries for households, so-called FamilyBox, that you can dispatch using the service re:Balík once it is full
  • you can use the re:Balík service for quantities inferior to 10 kg
  • you can use the BUĎ LÍNÝ (trans. „BE LAZY“) service for quantities superior to 10 kg
  • you can consult the available possibilities at our toll-free Clever recycling line +420 800 976 679

 

Why to recycle?

Not only electrical equipment but also batteries and accumulators contain various recyclable metals like zinc, iron, manganese, nickel, cadmium or plumb. At the same time, some of these compounds, especially mercury, plumb and cadmium, can be very harmful to the environment and human’s health. Batteries are usually marked with symbols of the chemical element(s) contained inside the battery (Pb, Cd, Hg).

By handing over of batteries and electrical equipment at the take-back points, you can assure its material recycling and thus preserve primary raw materials and protect the environment from effects of unprofessional and potentially harmful treatment of the waste.

 

Most common battery types, marking, use and correct place for hand-over:

Battery type

Common marking

Size

Examples of use

Correct place for hand-over

Alkaline

Alkaline, AlMn

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Lamps, calculators, toys, watches, smoke detectors, remote controllers

Take-back point

Button

Alkaline, lithium, mercury, silver,
zinc air

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point

Zinc copper

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Lamps, calculators, toys, watches, smoke detectors, remote controllers, portable radios, portal opening

Take-back point

Lithium

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Various

Laptops, cell phones, digital cameras, mp3 players

Take-back point

Nickel-cadmium

Ni-Cd

Various

Cameras, hand tools, cell phones, walkie-talkies

Take-back point

Nickel-metal hydride

NiMH, Ni-Hydride

Various

Cameras, hand tools, cell phones, walkie-talkies

Take-back point

Plumb

SLA, gel

2V, 6V,
12V

UPS, wheelchairs, off-road vehicles, water scooters

Take-back point

Plumb

Car batteries

6V, 12V

Cars

Take-back point

Mercury

Mercury, Hg, HgO

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point

Silver

Silver, AgO

Various

Watches, earpieces, toys, gratulation cards, remote controllers

Take-back point